151118 3876

151118 3882

151118 3910

151118 3847b

今天的午餐,用當季新鮮的豌豆煮的豌豆飯,搭配玉米味噌湯。白白透亮的米粒,嫩綠飽滿的豌豆,黃燦燦的玉米甜。真的是把初夏煮成了一桌美食,開動!
https://www.shokunin.com/zh/tojikitonya/koiga.html (古伊賀煮飯土鍋)
https://www.shokunin.com/zh/hakusan/hirachawan.html (平茶碗)
https://www.shokunin.com/zh/appi/wan.html (椀 3.8)