151118 17874

Shakshuka和小笠原陸兆的Fish Pan
https://www.shokunin.com/zh/rikucho/fishpan.html